Vítejte na našich stránkách.

Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří si zakoupili v roce 2022/23 produkty Maplus. Doufáme, že jste byli s námi spokojeni a zachováte nám svoji přízeň i v letošní sezóně 2023/24.

MAPLUS - firma, která se začala po mnohaletých vědeckých výzkumech zabývat v roce 1997 výrobou lyžařských vosků a dostala se v krátké době mezi světové firmy na sportovním trhu.

V České republice produkty společnosti MAPLUS využívají sportovní lyžařské kluby, česká reprezentace v běhu na lyžích, čeští snowbordisté  a závodníci  severské kombinace, čeští orientační běžci, dálkový běžci i individuální lyžaři.

Na základě našich bohatých zkušeností s jejich používáním, jsme se rozhodli rozšířit je mezi širší sportovní veřejnost.

Veškeré produkty splňují nařízení Evropské unie  (EU) 2017/1000 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o kyselinu perfluoroktanovou (PFOA), její soli a látky související s PFOA. Produkty jsou tedy s  ECOFLUOREM.

V letošním roce budou také zařazeny inovativní produkty - řada GM vytvořené s revolučními komponenty, které nejen vylepšují lyžařský zážitek, ale mají také minimální dopad na životní prostředí. Pro jejich objednání použijte email ivana@maplus.cz.

Spolupracujeme s: